CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Teithwyr

Ceisiwch fod yn deithiwr cyfrifol. Er ei bod hi’n braf cael mynd am daith yn y car gyda ffrind sydd â thrwydded lawn, mae’n bwysig eich bod hefyd yn gyfrifol. Pan rydych chi’n deithiwr, mae’r ffordd rydych chi’n ymddwyn yn gallu gwneud i’r gyrrwr fod yn fwy tebygol o gael damwain.

Gallech feddwl fod eich ffrind yn yrrwr rhagorol ond mae’n debygol fod eich ffrind yn dal i deimlo’n eithaf nerfus wrth yrru. Mae’n bwysig eich bod yn helpu i dawelu ei nerfau. Felly bydd yn ennill hyder yn gynt. Os ydych chi’n niwsans, bydd pethau’n fwy anodd i’r gyrrwr.

Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i helpu’r gyrrwr:

  • Byddwch yn dawel – gadewch i’r gyrrwr ganolbwyntio ar yrru – cadwch y clecs nes bod y gyrrwr yn gallu canolbwyntio’n llwyr ar eich stori.
  • Peidiwch â chodi cywilydd arno/i – bydd y rhan fwyaf o yrwyr newydd yn crenshian y gêrs, yn gwneud i’r injan nogio wrth oleuadau neu’n gwneud naid cangarŵ wrth gychwyn weithiau. Peidiwch â gwneud stŵr; chwarddwch gyda’ch ffrind.
  • Byddwch yn amyneddgar – efallai bod eich ffrind yn mynd yn arafach na’ch mam-gu, ond peidiwch â rhoi pwysau arno/i i yrru’n gyflymach. Gadewch lonydd iddo/i. Os na fedrwch wneud hynny, gallwch gerdded unrhyw bryd.
  • Cadwch eich ffrind ar y llwybr cul – ac nid gyrru ar hyd lonydd cefn gwlad yn unig yw hynny! Er mwyn cadw rheolaeth wrth yrru – a chadw’i d/thrwydded – mae angen bod yn sobr a pheidio bod dan ddylanwad cyffuriau wrth yrru. Os yw’ch ffrind eisiau gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, dywedwch wrtho/i fod hynny’n amlwg yn beth twp i’w wneud – a dywedwch hynny’n UCHEL!
  • Gofalwch am eich hun. Mae’r rhan fwyaf o yrwyr newydd yn nerfus ar y dechrau, ond dim pob un: mae rhai yn or-hyderus am eu gallu i yrru. Mae hyn yn eich rhoi chi mewn perygl. Felly os yw’ch ffrind yn goryrru neu’n eich gwneud yn wallgo, dywedwch wrtho/i. Byddwch yn barod i ddal y bws os na fydd yn gwrando – fydd e/hi ddim yn teimlo’n cŵl iawn yn gyrru o gwmpas ar ei b/phen ei hun.